CalcPad – безплатна уеб платформа за математически и инженерни изчисления


Проектсофт създаде първата българска безплатна платформа за математически и инженерни изчисления. Тя може да се ползва като десктоп приложение или като уеб приложение от сайта calcpad-bg.com.

Уеб приложение CalcPadКъм настоящия момент, сайтът съдържа над 130 програми за решаване на различни инженерни задачи:

Изчисленията се извършват в облачна среда а входните данни и резултатите са достъпни за потребителя в Интернет, през обикновен уеб браузър. За целта е разработен уеб базиран потребителски интерфейс с адаптивен дизайн, оптимизиран за мобилни устройства.

Освен да ползвате готови програми от библиотеката, може да съставите и собствени такива, с помощта на десктоп версията на CalcPad. Тя е безплатна за потребителите, но ако са ви необходими повече възможности и изчислителна мощ, има и професионална версия на продукта CalcPad Pro.

CalcPad ProРаботата с CalcPad се свежда до въвеждането на обикновен текстов скрипт, който съдържа последователност от формули и коментари, заградени в кавички. За тази цел не е необходимо да притежавате специализирани познания по програмиране. CalcPad автоматично изчислява резултатите и ги оформя като професионално изглеждаща изчислителна записка, която може да отворите с Word или да отпечатате на принтер.

Отпечатване с CalcPadПоддържат се всички основни оператори и стандартни библиотечни функции (тригонометрични, хиперболични, логаритмични и др.). Може да дефинирате променливи (параметри), да създавате собствени функции и да изчертавате графики. Включена е и библиотека числени методи за намиране на корените на уравнение, минимум и максимум на функция, числено интегриране и диференциране. В следващите версии ще бъдат добавени вектори и комплексни числа. Може да разклонявате хода на решението, в зависимост от получени междинни стойности като използвате оператори #if, #else и #end if. Така може да скривате и показвате цели части от записката, заедно със схемите и коментарите.

Calcpad BeamПовече за възможностите на CalcPad може да научите от неговото онлайн ръководство. Във форума на програмата ще намерите полезни теми и примери, както и отговорите на множество интересни въпроси.

Български софтуер улеснява въвеждането на Еврокод в проектирането


PSCADС наредба № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. Еврокодовете бяха въведени като официални стандарти за проектиране на строителни конструкции на територията на България. В края на 2014 г.предстои да бъдат отменени старите български норми. Еврокодовете отразяват най-съвременните постижения в теорията и практиката на водещите европейски държави. Тяхното въвеждане ще повиши качеството, сигурността и сеизмичната устойчивост на строителните конструкции, поради използването на по-качествени материали и съвременни методи за изчисление.

Готови ли са обаче българските проектанти за Еврокод? Оказва се, че прилагането му в практиката е свързано с редица проблеми:

  • Обемът на документацията е огромен и има и съществени разлики спрямо старите норми;
  • Въвеждат се нови и непознати досега понятия и принципи като капацитивното проектиране;
  • Изчисленията са сложни и обемистии проектирането е немислимо без подходящи софтуерни продукти;
  • Процесът на превеждане и адаптиране на Еврокод в България започна сравнително къснои към настоящия момент голяма част от проектантите не са готови за неговото прилагане.

PSCAD SlabВ отговор на поставените предизвикателства, през 2008 г. водещи проектанти, с богат опит в проектирането на конструкции за ядрени и граждански обекти, създадоха българската компания Проектсофт. За няколко години бяха разработени висококачествени софтуерни продукти PSCAD и Design Expert,които обхващат цялостния процес на проектиране на една строителна конструкция:

  • Изграждане на пространствен параметричен модел на конструкцията и генериране на планове, разрези и изгледи;
  • Анализ и оразмеряване на етажни и фундаментни плочи по метода на крайните елементи;
  • Сеизмичен анализ на пространствен модел на конструкцията;
  • Автоматизирано оразмеряване, конструиране и изчертаване на всички конструктивни елементи: плочи, греди, колони, шайби, стълби, фундаменти и др.

Програмите притежават собствена графична 2D/3DCAD среда, разработена изцяло от български програмисти. За коректното изобразяване на обектите в 2D и 3D, се грижи вграденото геометрично ядро. За оразмеряването на елементи с произволна форма на напречното сечение се използват ефективни числени алгоритми. Въпреки богатите възможности, програмите са изключително бързи и леки, с минимални изисквания към хардуера и лесни за работа и овладяване.

Едно от най-важните предимства е, че цените на софтуера са достъпни за българските инженери и поради това се радват на голям интерес. Вече имат над 500 лицензирани потребители, между които и някои от най-големите строителни и проектански фирми.

Beam_ExpertВ помощ на проектантите, Проектсофт провежда и мащабна информационна и образователна кампания за Еврокодовете. През миналата година, стартира интернет справочник eurocode.bg в wiki формат. Бяха разработени безплатни ръководства и бяха проведени десетки семинари на живо и онлайн, като тази дейност ще продължи и през настоящата година.

http://proektsoft-bg.com

София 1164, бул. Пейо Яворов 34-36

+359 2 866 12 97,+359 885 166 212

sales@proektsoft-bg.com

Как да улесним работата със слоеве?


Често се случва в чертежите ни да се натрупва изобилие от слоеве. Когато имаме необходимост в един момент да работим с една част от слоевете, а в друг момент да работим с друга част от тях, то се налага да включваме и изключваме множество слоеве един по един всеки път. Тук идва на помощ командата LAYERSTATE, която може да откриете в по-новите версии на AutoCAD и ZWCAD+. Тази команда ви дава възможност да запишете текущата конфигурация на слоевете с които работите. Когато на различни етапи от работата запишете няколко различни състояния на включени слоеве, може лесно да се върнете към предишно състояние на включени слоеве с LAYERSTATE. Може да кръстите всяко състояние по начин който определя предназначението, например „слоеве за разпечатване“. Това ви позволява във всеки един момент да превключите на слоевете, които ви трябват за разпечатване на принтер, след което да се върнете на слоевете в които чертаете към момента и да продължите работа. Основната цел на това е потребителите на програмата да имат възможност да работят с много и различни слоеве в своите чертежи, без да изпитват затруднения.

Ето и как се използва командата LAYERSTATE. Първо отваряте Layer Prorerties Manager с командата LAYER:

ls-2

Прегледайте наличните слоеве. Настроите ги да отговарят на вашия текущ критерии, или оставете включени и отключени тези, с които смятате да чертаете. Може да използвате също опциите за замразяване и заключване. След това натиснете бутона на Layer State Manager в горния десен ъгъл на прозореца:

ls-2.1

Пред вас ще се отвори прозореца на Layer State Manager:

ls-1

Може да извикате Layer State Manager и директно с написване на командата LAYERSTATE в конзолата.

В настоящия пример се вижда едно вече записано състояние на слоевете – „сечения“. Ново състояние се създава с бутона New:

ls-3

Отваря се този нов прозорец за задаване на име на новия запис. Под името може да въведете и кратко и описание на съответната конфигурация на слоевете, която искате да запишете. Натискате OK и сте готови. Новото състояние на слоевете е записано и може да го използвате по всяко време, когато решите.

Обърнете внимание, че може да направите Export на записаното състояние и да го вмъкнете и приложите на друг файл със същите слоеве. Ако в новия файл се съдържат слоеве извън записаните във съответното състояние, може да включите отметката „Turn off layers not found in layer state.“. Така ще видите само слоевете от записаното състояние.

Полезни ли са облачните услуги в проектирането?


Новите технологии ни предоставят и нови възможности, които подпомагат работата ни като проектанти. Такива са и популярните напоследък облачни услуги. В днешно време, почти навсякъде има бърза и стабилна връзка с Интернет. Това позволява екип от проектанти да работят съвместно по даден проект, без да се е необходимо да се намират в едни и същи офис. Всеки от тях може да работи от собствения си дом или офис, в друг град или дори в друга държава. Основният проблем досега беше, че комуникацията се осъществяваше основно по и-мейл, което обикновено води до редица неудобства. Понякога съобщенията не се получават или ги пропускаме, а изпращането на големи файлове е трудоемко и бавно. Използването на облачните услуги може да реши тези проблеми и да подобри комуникацията в екипа.

Какво представляват „Облачните“ услуги?

Напоследък, този термин се употребява доста често, без да е изяснен напълно неговият смисъл. Накратко, това е технология, която ви позволява да използвате дадена платформа, софтуер или инфраструктура (например дисково пространство) като услуга през Интернет, вместо да го закупувате като продукт. Например, софтуерът като услуга (SaaS) може да се използва отвсякъде директно през браузъра, без да се налага да го инсталирате. Заплащането става чрез месечен абонамент или дори за конкретното време, което ползвате. С това отпада необходимостта да купувате скъпи лицензи, които да инсталирате, поддържате и обновявате на компютъра. По този начин вече удобно може да работите с офис приложенията, но при CAD софтуера все още има сериозен проблем с производителността на облачните версии. Инфраструктурата (IaaS) е по-разпространена и достъпна облачна услуга. Много доставчици предлагат безплатно ползване на сравнително голямо дисково пространство за съхранение и споделяне на файлове през интернет. Някои от най-популярнте са Dropbox, Google Drive, SkyDrive (OneDrive) и др. Когато отделните участници в екипа работят дистанционно, с тяхна помощ може да подобрите общата работа.

Как използваме облачните услуги в проектирането?

Когато съхранявате файловете в облака, всички проектанти имат непрекъснат достъп до тях и могат да следят промените в реално време. С това, отпада необходимостта чертежите непрекъснато да се изпращат по електронна поща. Почти всички доставчици предлагат възможността да инсталирате услугата като локална директория на вашият компютър. Тя автоматично се синхронизира с облака, така че качването и свалянето на файлове се свежда до простото копиране от една папка в друга. Разликата е, че съдържанието на папката е видимо и на останалите компютри, които имат достъп. Може да работите там постоянно или периодично да копирате файловете, когато прецените, че е необходимо.

Cloud

Предимства при комбиниране с XREF технологията

Може да постигнете още по-висока ефективност, ако създадете връзки между отделните чертежи в папката на облака с XREF, или XATTACH. Така например, към вашия чертеж може да прикачите чертеж на друг проектант в екипа като подложка и да работите върху нея. Така винаги ще имате актуална версия на подложката и лесно ще следите промените по време на проектиране. Повече за тази възможност може да прочетете в статията „6 причини да използвате XRef прикачени чертежи„.

Ако вземем за пример архитектурното проектиране, може всеки етаж, или част от дадена сграда да е в различен dwg файл. Отделните етажи са прикачени към един общ файл – майка. Това е особено полезно при проектиране на високи сгради, защото чертежите на отделните етажи могат лесно да бъдат наложени един върху друг, за да се открият разминавания и грешки. Всеки проектант може да работи на своя „етаж“, или част от проекта, в свой собствен файл, едновременно с останалите си колеги от всички специалности.

ZWCAD+ и облачните услуги

ZWCAD+ 2014 притежава специално разработена функционалност за интегриране с облачни услуги. Настройката е много лесна, необходимо е само да имате акаунт в Dropbox, или Skydrive и да отворите диалоговия  прозорец на Options в ZWCAD+:

XAttach-7

На таб Online натискате отметката Enable cloud storage и от падащото меню избирате желаната от вас облачна услуга. Долу ще видите настройките за синхронизиране на информацията при работа. Може да настроите да се създава копие в облака, всеки път, когато записвате чертеж. В облака може да запазите и всички настройки на ZWCAD, така че, когато отидете на друг компютър да ги синхронизирате автоматично и да работите така, както сте свикнали.

Как да настроим Windows за по-бърза работа с ZWCAD+?


Вероятно ви се е случвало да си купите нов компютър, или лаптоп с нова версия на Windows за целите на вашата работа, но в последствие да се окаже, че той не отговаря на вашите първоначални очаквания. Струва ви се че работи бавно и започвате да се замисляте дали не ви трябва по-мощен компютър.  Преди обаче да отидете и да похарчите пари за последния модел хардуер, вижте няколко препоръки за ускоряване на работата, които могат да ви бъдат полезни. Много често, изборът за подходящи настройки на операционната система могат да доведат до съществено подобрение.

Всеки софтуер има своите изисквания към системните ресурси и е в определена зависимост от глобалните настройки на операционната система, затова първо ще разгледаме взаимодействието между Windows и ZWCAD+.

1. Настройване на визуалните ефекти

Това е една болезнена тема за феновете на новата визия на Windows от версия 7 насам, защото повечето от тях знаят, че красивите ефекти на графичната среда идват на цената на ограничения в производителността и бързината на другите програми. Такъв е случаят със всички CAD програми, които се влияят директно от графичните настройки на Windows. Как може да запазим една относително приятна визия на Windows, като от друга страна си осигурим лека и бърза работа с другите програми? Не е трудно, просто отворете Control Panel>System>Advanced System Settings:

opt_1

и пред вас ще се появи диалоговия прозорец на System Properties:

opt_2

Това което ни интересува в конкретния случай е табът Advanced и по специално секцията Performance. След като натиснете бутона Settings ще се отвори нов прозорец:

opt_3

Това е прозореца за настройване на графичните ефекти на Windows. От тук се стартира графичната подсистема на Windows наречена Desktop Composition, считана за един от основните причинители на тревоги за разработчиците и потребителите на CAD системи и специализиран софтуер, като цяло. Това нововъведение е една от причините за небезизвестният култ към Windows XP. Тук ще разочаровам всички die-hard фенове на XP, като отбележа че изключвайки няколко отметки от Visual Effects, Windows започва да работи по начин много близък до този на XP, при това с подобрена ефективност и значително повишена стабилност. В показаният пример са оставени само най-важните графични настройки, като всички останали са изключени. Това е компромис откъм красивите ефекти, но от друга страна има практическа стойност за ефективна работа в Windows средата. Оставяйки включени само тези 5 конкретни настройки, ще забележите чувствително подобрение в работата на повечето програми инсталирани на вашият компютър, в това число и ZWCAD+. Едно от първите неща които ще забележите е, че чертожният курсор – crosshair – се движи значително по плавно, без примигване и трептене, а навигацията в сложни файлове с 3D елементи е значително по-бързо и леко.

Описаната горе процедура имаше по-голям ефект за системата, отколкото обновяването на графичния драйвер за моят компютър, нещо което никак не ме изненада.

2. Оптимизиране на работата с файлове

Повечето CAD системи непрекъснато създават и използват временни файлове в процеса на работа. Те се записват в специална директория, наречена Temp. Много често, причината за бавната работа на системата е задръстване на Temp директорията. По-голямата част от програмите не почистват временните си файлове след приключване на работа и след няколко месеца общия размер на Temp директорията може да достигне няколко гигабайта. Тези файлове са ненужни и можете спокойно да ги изтриете. За да почистите Temp директорията, първо затворете всички програми. След това, отворете какъвто и да е прозорец на Windows Explorer, например от иконката Computer на работния плот или от менюто Start. В заглавния ред на прозореца напишете %TEMP% и натиснете Enter. Това ще ви отведе в Temp директорията, независимо къде се намира. След това натиснете клавишната комбинация Ctrl+A за да маркирате файловете и накрая Del.

Ако това не помогне, пробвайте да дефрагментирате диска. При записване на файл на диска, операционната система се стреми да запълни наличните свободни места. След многократно записване и изтриване на различни файлове, те започват да се разпокъсват, което забавя тяхното четене и запис. За да дефрагментирате диска, отидете в папката Computer и натиснете върху него с десен бутон. Изберете Properties, Tools и натиснете бутона Defragment now…

Defragment

По отношение на работата с файлове, има някой настройки, които може да направите в самия ZWCAD+. Напишете командата OPTIONS. Показва се диалогът с настройки на програмата. Отидете на страницата Open and Save.

zwcad_options

По подразбиране, времето за автоматичен запис на файловете е 10 минути (Minutes between saves). При по-големи файлове, това води до досадно забавяне в работата при всеки запис. Ако нямате проблеми с компютъра, които водят до чести прекъсвания на програмата, може да увеличите времето поне на 30 минути. Ако често се налага да работите с няколко файла едновременно, може да изберете опцията Only Save Current Doc. Тогава автоматичния запис се извършва само за текущия файл. В противен случай се записват всички отворени файлове, което може да доведе до по-продължително изчакване. Може също да махнете опцията Create a backup copy with each save. Това създава второ копие (bak) на файла при всеки запис. Ако компютърът ви по принцип работи нормално, тези настройки ще доведат до ускоряване на работата, но ако имате проблеми, за по-голяма сигурност може да върнете настройките по подразбиране.

Връзка

Динамичните блокове са много полезни при работа в ZWCAD и AutoCAD, но тяхното създаване е доста по-сложно от това на обикновените блокове. Изграждането на цяла библиотека може да отнеме значително време и усилия които трудно биха се оправдали в последствие. Затова, първото нещо, което може да направите е да потърсите динамични блокове в Интернет.

Единият от вариантите е да изтеглите платени библиотеки с блокове. Цените по принцип не са високи и варират според различни фактори, от вид индустрия и приложение, до качество и пълнота на съдържанието. Намират се по-лесно и съдържанието им обикновено е по-богато и изчерпателно.

Ако имате повече свободно време, може да потърсите и безплатни библиотеки. Повечето от тях са правени от колеги проектанти за улеснение на собствената им работа. В много от форумите се споделят дори отделни блокове, някои от които могат да бъдат доста полезни. Ето някои линкове, които сме подбрали за вас:

http://forums.augi.com/forumdisplay.php?740-Dynamic-Blocks-Sharing

http://www.cadforum.cz/catalog_en/?dyn=dyn

http://www.cadstudio.cz/en/download.asp?ccat=50

http://www.cadblocksfree.com/index.php?id=101

http://www.cadyou.com/download/84/bathroom-fittings

http://www.cadyou.com/download/85/steel-sections

http://dwg.ru/dnl/ri61

http://www.bibliocad.com/search?s_qpage=1&s_qtext=dynamic&s_qver=sall&s_qmode=sor

Обикновено по-пълните и качествени библиотеки са платени, но и сред безплатните може да откриете изключителни неща. Един полезен съвет, винаги проверявайте за библиотеки с блокове в сайтовете на производителите на елементите и компонентите, които предвиждате в реализацията на вашият проект, какъвто и да е той. Много производители на инсталации, системи, машинни компоненти, строителни елементи и системи публикуват свои собствени блокове за проектантите, не малка част от  които са вече динамични. Това ще гарантира максимална акуратност на вашите чертежи, а работата ви ще бъде по-лека и успешна.

6 причини да използвате XRef прикачени чертежи


Когато проектирате, често се налага да ползвате чертежи от други специалности като подложки. В практиката това обикновено става по два начина: По-разпространеният от тях е да отворите другия чертеж и да копирате съдържанието му във вашия (най-често като блок). Друга възможност е да отворите  директно чертежа и да работите в него. И двата начина не са най-подходящите и могат да доведат до редица проблеми в процеса на работа. Правилният подход е да използвате функцията XREF. Тя е специално предназначена за прикачване на съдържание от друг файл, но без да го копира.

Функцията е достъпна от главното меню на ZWCAD+, таб Insert, секция Reference,

opt_8

или чрез командите XREF и XATTACH.

XAttach-2

Кои са проблемите, които срещаме при ползване на подложки и може ли XREF технологията за прикачване на чертежи да ни помогне за тяхното решаване?

1. Големи по размер файлове и чертежи

Вмъкването чрез копиране води до натрупване на графично съдържание във вашия dwg файл и нарастване на неговия размер на диска. Това може да доведе до по-бавно отваряне и затваряне на чертежите и да затрудни процеса на работа като цяло. Когато използвате функцията XREF, съдържанието на прикачените чертежи не се копира. При всяко отваряне на вашия файл, програмата се обръща към оригиналните файлове на прикачените чертежи и зарежда данните от тях. Когато направите запис на файла, се записват само обектите, които вие сте начертали.

2. Организация на слоеве, стилове и дефиниции на блокове

Когато вмъквате обекти, копирани от друг чертеж, заедно с тях се вмъкват и съответните слоеве, стилове, дефиниции на блокове и др. Ако има стилове с еднакви имена, но различни настройки, се запазва само единия от двата. Това може да промени начина, по който изглежда чертежа и да ви подведе. Имената на вашите слоеве се смесват с тези от копирания чертеж и става по-трудно да ги намирате и да работите с тях. Когато прикачите чертежа като XREF, неговите настройки се пазят отделно от вашите. Например, слоевете се изписват с префикс – името на прикачения файл. Така лесно може да ги различите. Когато подложката не ви трябва повече, просто откачате прикачения файл с командата XREF и бутона Detach:

xref_3

Чертежът се изчиства от всички допълнителни настройки и остава да се виждат само тези, създадени от вас.

3. Лесно и бързо отразяване на промени

Когато вмъквате подложка с копиране, е трудно да следите промените, направени в последствие от другия проектант. Ако той ви изпрати променена подложка, трябва да изтриете старата от чертежа и да копирате новата повторно. Когато ползвате XREF, при всяко отваряне на файла, се зарежда актуалната версия на подложката и ако междувременно има направени промени, те веднага се виждат на екрана. Може да обновявате прикачените файлове по всяко време чрез диалога XREF Manager.

xref_2

Може да използвате XREF за да организирате по-ефективно собствената си работа. Ако имате типов модул или детайл, който е по-сложен, но се използва многократно в различни чертежи, може да го начертаете в отделен файл и да го вмъквате като XREF препратка в останалите. Ако в процеса на работа настъпят промени в този модул, достатъчно е да отворите изходния файл и да направите промените еднократно. Те ще се отразят автоматично във всички останали чертежи. В противен случай ще трябва да влизате и променяте всеки чертеж поотделно.

4. Бързо редактиране на място с RefEdit

Какво става обаче, ако решите да приложите тази стратегия, но се налага да правите чести промени в използваните типови модули и детайли? Трябва ли всеки път да търсите файлова с XREF препратката, да го отваряте, да нанасяте промените и после да обновявате чертежа? За щастие, отговорът е не. С командата Refedit, може да получите достъп за редактиране на XREF препратката директно в текущия чертеж. Направените промени обаче, ще се запишат във файла на препратката и ще се отразят навсякъде, където тя се използва.

5. Разместване на обектите

Ако ползвате копирана подложка, в процеса на работа може несъзнателно да разместите части от нея особено, когато не е в блок. XREF решава този проблем, защото прикаченото съдържание не е достъпно за редактиране, освен със специалната команда RefEdit. Най-добрата практика е да вмъкнете подложката в слой „0“ и да го заключите. Така няма да ви пречи по-нататък при работа. Ако пък искате подложката временно да не се вижда, може лесно да замразите слоя.

6. Облачни услуги

Навлизането на облачните услуги през последните години дава нов живот и на XREF технологията. Сега може да качите всички чертежи по даден проект на облак като Skydrive или Google Disk и да създадете XREF препратки между тях. Когато специалистите от вашия екип работят едновременно по него, те ще виждат в реално време всяка промяна, която правят останалите специалности. Това елиминира неудобството от непрекъснатото изпращане на чертежи по-имейл, сваляне на диска, копиране и др.

Надявам се тези 6 причини да са достатъчни, за да опитате удобствата на XREF.